Skip to main content

İşletme Programı

1.Dönem: 23 Haziran - 7 Temmuz 2022
2.Dönem: 25 Temmuz - 7 Ağustos 2022

Akademik Dersler

  • Küresel Makroekonomik Analiz
  • Marka Yönetimi
  • Sektör ve Şirket Stratejileri
  • Risk Altında Karar Alma Mekanizmaları
  • Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Davranışı
  • 21. Yüzyılda Lider Olmak
  • Girişimciliğin Temel Prensipleri ve Fırsat Tanımlama
  • Operasyon Yönetimi ve Lojistik
  • Finans Piyasaları Analizi
  • Bilişim Sistemleri ve “Büyük Veri”nin Dilini Anlamak
İşletme Fakültesi Web Sitesi