Skip to main content

İşletme Programı

1.Dönem: 02 Temmuz - 16 Temmuz 2023
2.Dönem: 23 Temmuz - 06 Ağustos 2023

Akademik Dersler

  • Küresel Makroekonomik Analiz
  • Marka Yönetimi
  • Sektör ve Şirket Stratejileri
  • Risk Altında Karar Alma Mekanizmaları
  • Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Davranışı
  • 21. Yüzyılda Lider Olmak
  • Girişimciliğin Temel Prensipleri ve Fırsat Tanımlama
  • Operasyon Yönetimi ve Lojistik
  • Finans Piyasaları Analizi
  • Bilişim Sistemleri ve “Büyük Veri”nin Dilini Anlamak
İşletme Fakültesi Web Sitesi