Skip to main content

İngilizce Programı

1.Dönem: 02 Temmuz - 16 Temmuz 2023
2.Dönem: 23 Temmuz - 06 Ağustos 2023

İNGİLİZCE PAKEti (temel seviye)

Temel Seviye İngilizce Paketi başlangıç ve orta seviye İngilizce eğitiminin pratikle birleştirildiği hem sosyal hem de akademik aktivitelerle zenginleştirilmiş bir programdır.  Ders içi ve dışı tüm etkinliklerde İngilizce kullanımı gereken bu programda öğrenciler sahip oldukları temel İngilizce dil becerilerini üniversite ortamında yapılan poster sunumları, bilgi yarışmaları ve drama gibi aktivitelerle pratik etme imkânı bulurlar.

Ders İçeriği

 

  • İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek sınıf içi etkinlikler
  • Öğrencilerin aktif olarak dili kullanıp geliştirebileceği sunum ve proje çalışmaları
  •  Dilin farklı biçimlerde kullanıldığı oyun, yarışma gibi eğlenceli aktiviteler
  • Teknolojinin ve multimedya araçlarının aktif kullanımını gerektiren grup çalışmaları

 

İNGİLİZCE PAKEti (ileri seviye)

İleri Seviye İngilizce Paketi, İngilizce bilgi ve becerileri belli bir seviyenin üzerinde olan lise öğrencilerine yönelik bir programdır.  Bu programda katılımcılar, yeterli seviyedeki İngilizce altyapılarını, üniversite ortamında ihtiyaç duyabilecekleri akademik makale okuma, etkili not tutabilme, fikrini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde sunabilme gibi akademik yetkinlikler ile zenginleştirebilecekleri derslere katılırlar.  Bu derslerin yanı sıra, İngilizce dilini kullanarak etkili takım çalışması sürdürebilme, eleştirel düşünebilme, bilgi teknolojilerini akademik araştırmalar için doğru ve etkili kullanabilme ve inisiyatif alabilme gibi günümüz dünyasında başarılı olabilmek için edinilmesi gereken 21.yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri aktivitelere ve grup çalışmalarına katılma fırsatı elde ederler.  

DERS İÇERİĞİ

  • İleri Seviye Dilbilgisi ve Kelime Çalışmaları
  •  İleri Seviye Yazı Çalışmaları
  • Eleştirel Gözle Makale Okuma Teknikleri
  • Sunum Teknikleri
  • Araştırmaya Dayalı Çalışma Grupları
Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi