ekran-resmi-2016-12-20-13-01-51

Mimarlık ve Tasarım Paketi

Bu paketin akademik derslerinde, tasarım ve mimarlığın uygulamasına yönelik incelikleri deneyimleme fırsatını yakalayacaksınız. Uygulama atölyelerinde gerçekleşecek olan derslerle bu alanda ilerleyip, geleceğin ünlü mimarları ya da tasarımcıları arasına girmek isteyip istemediğinizi test edebileceksiniz.

Akademik Dersler

 • Tasarım ve Mimarlık Kültürü
 • Anlatım Teknikleri
 • Tasarım Atölyeleri:
  • Kompozisyon
  • Strüktür
  • İşlev
  • Hareket
 • Sunuş Atölyesi
 • Sergileme Atölyesi

Sosyal Dersler

 • Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet
 • Edebiyat ve Toplum
 • Osmanlıcayı Nasıl Bilirdiniz?
 • Mitoloji ve Edebiyat

Kİşİsel Gelİşİm Derslerİ ve AtÖlyeler

 • İletişim
 • Stres Yönetimi
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Zaman Yönetimi
 • Sinema Gösterimi
 • İş Gezisi

Seçmelİ Dersler ve Spor Aktİvİtelerİ

 • Gastronomi Atölyesi
 • Drama
 • Fotoğrafçılık
 • Binicilik
 • Yüzme
 • Orientring
 • Tenis
 • Basketbol

YABANCI DİL DERSLERİ

 • İspanyolca
 • Rusça
 • İtalyanca
 • Almanca
 • Fransızca
 •  İngilizce

Akademik Ders Detayları:

Tasarım ve Mimarlık Kültürü

 Ders İçeriği:

 • Mimarlık Alanı
 • Mimarlığın Temel Kavram ve Konuları
 • Mimarlığın Kavramsal Çerçevesi

Öğrenci Kazanımları:

 • Mimarlık alanının tanım ve kapsamını anlar
 • Temel mimarlık kavramlarını öğrenir.
 • Mimarlık ürünlerini analiz edebilir.
 • Gördüğünü temsil etme becerisi kazanır.
Anlatım Teknikleri

Ders İçeriği:

 • Çizim ve Anlatım Teknikleri
 • 3 Boyutlu Düşünme

Öğrenci Kazanımları:

 • Anlatım tekniklerini uygulayabilir.
 • Genel çizim standartlarını kullanabilir.
Tasarım Atölye 1: Kompozisyon

Ders İçeriği:

 • Temel Mimarlık Kavramlarının Uygulanması
 • Mekansal ve Biçimsel Kompozisyonlar
 • Küçük Ölçekli Mekanların Tasarlanması

Öğrenci Kazanımları:

 • Tasarımın temel ilkelerini özümser.
 • Tasarım süreçlerini gözlem, tespit, ve organizasyon aşamaları ile uygulama becerisi kazanır.
Tasarım Atölye 2: Strüktür

Ders İçeriği:

 • Evrensel Tasarım İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Araştırma
 • Sürdürülebilirlik
 • Doğa ve İnsan
 • Sosyal ve Kültürel Konumlandırma

Öğrenci Kazanımları:

 • Tasarımın üretileceği yeri ve tasarım bağlamını kavrar.
 • Küçük ve orta ölçekli tasarımlar konusunda çözümleme, yorumlama ve ifade etme becerileri tanınır, gelişir.
Tasarım Atölye 3: İşlev

 Ders İçeriği:

 • Çevre ve Dokuyu Araştırma ve Analiz
 • Çevrenin Kimliğine Göre Tasarım Çözümleri

Öğrenci Kazanımları:

 • Bulguları mevcut çevrenin kimliğiyle örtüşecek şekilde yorumlar.
 • Kent dokusuna uygun tasarım alternatifleri geliştirebilir.
 • Uygun temsil araçlarını öğrenir.
Tasarım Atölye 4: Hareket

Ders İçeriği:

 • Çağdaş Mimarlık Sorunları ve Çözüm Araçları
 • Malzeme ve Taşıyıcı Sistem Çözümlemeleri

Öğrenci Kazanımları:

 • Tasarım kavramları geliştirebilir.
 • Yeri analiz etmeyi/anlamayı öğrenir.
 • Mimari proje içerisindeki işlevsel, yapısal ve çevresel parametreleri tanır.
Sunuş Atölyesi

Ders İçeriği:

 • Eskiz ve Sunum Teknikleri
 • Form ve İçerik İlişkisi

Öğrenci Kazanımları:

 • Fikirlerinin çizimleri konusunda çalışırlar.
 • Farklı teknik ve araçların kullanımları hakkında bilgi sahibi olurlar.
Sergileme Atölyesi

Öğrenci Görüşü