işletme paketi

İşletme Paketi

Bu paketin akademik derslerinde, iş dünyasına ve ekonomiye yönelik makro ve mikro anlamda hem global hem de bölgesel bakış açılarıyla değerlendirme yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, hem küçük hem de büyük çaplı işletmelerde operasyon yönetimi ve tedarik zinciri incelemeleri, hedef müşteriyi tanımlama, müşterinin karar verme süreçlerini inceleme, büyük veri nedir ve işletmelerde daha efektif nasıl kullanılır sorularının cevapları, işletmelerde sürdürülebilirliğin önemi ve nasıl sağlanacağı, bu sürecin finansal bağlantıları ve finans piyasasının işletmelere etkileri enformatiği sağlanacaktır.

 

Bu ders paketi ile birlikte sadece işletme alanında değil, hayatın her alanında liderliğin tanımı ve önemini kavrama, girişimciliği ve girişimleri tanıma ve inceleme, şirketlerin stratejik yapıları ve değerleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olma imkanı sunulmaktadır.

Akademik Dersler

 • Küresel Makroekonomik Analiz
 • Marka Yönetimi
 • Sektör ve Şirket Stratejileri
 • Risk Altında Karar Alma Mekanizmaları
 • Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Davranışı
 • 21. Yüzyılda Lider Olmak
 • Girişimciliğin Temel Prensipleri ve Fırsat Tanımlama
 • Operasyon Yönetimi ve Lojistik
 • Finans Piyasaları Analizi
 • Bilişim Sistemleri ve “Büyük Veri”nin Dilini Anlamak

SOSYAL DERSLER

 • Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet
 • Edebiyat ve Toplum
 • Osmanlıcayı Nasıl Bilirdiniz?
 • Mitoloji ve Edebiyat

KİŞİSEL GELİŞİM DERSLERİ VE ATÖLYELER

 • İletişim
 • Stres Yönetimi
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Zaman Yönetimi
 • Sinema Gösterimi
 • İş Gezisi

SEÇMELİ DERSLER VE SPOR AKTİVİTELERİ

 • Cookie Yapım Atölyesi
 • Drama
 • Fotoğrafçılık
 • Binicilik
 • Yüzme
 • Orientring
 • Tenis
 • Basketbol

 

YABANCI DİL DERSLERİ

 • İspanyolca
 • Rusça
 • İtalyanca
 • Almanca
 • Fransızca
 •  İngilizce

Akademik Ders Detayları:

Küresel Makroekonomik Analiz

Ders İçeriği:

 • Enflasyon Nedir? Nasıl Ölçülür?
 • Uzun Süreli Ekonomik Büyümelerin Önemi
 • Milli Hasılanın Bileşenleri Nedir? Nasıl Ölçülür?

Öğrenci Kazanımları:

 • Bir ülkenin ekonomisinin genel anlamda nasıl işlediğini öğretir ve temel konularda politika analizleri yapabilmesi için ihtiyaç duyacağı bilgi ve araçlarla donatılır.
Marka Yönetimi

Ders İçeriği:

 • Markaların Değerleri
 • Marka Yönetimi Stratejileri
 • Marka ve Teknikler

Öğrenci Kazanımı:

 • Bu ders öğrencileri marka yönetiminin karmaşık dünyasıyla tanıştırır ve güçlü markalar inşa edip, yönetmek için çeşitli araçlar sağlar.
Sektör ve Şirket Stratejileri

Ders İçeriği:

 • İşletme ve Kurumsal Stratejinin Tanımı
 • Gelişme İçin Uygulanması Gereken Stratejiler

Öğrenci kazanımı:

 • Bu ders, öğrencileri strateji analizi araçlarını yalnızca şirketleri analiz etmek için değil, kendi hayatlarında ve kariyerlerinde de kullanmaya teşvik eder.
Risk Altında Karar Alma Mekanizmaları

Ders İçeriği:

 • Risk Yönetimi Metodu
 • Risk Yönetimi Araçları ve Kullanımları
 • Ekonomik Motifler

Öğrenci Kazanımı:

 • Bu ders, risk faktörlerinin belirlenmesi ve yönetimi konularını detaylı olarak ele alır.Bu nedenle öğrencilerin risk altında karar alma mekanizmalarını hem gerçek hayatta hem de iş hayatlarında kullanabilecekleri şekilde geliştirir.
Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Davranışı

Ders İçeriği:

 • Pazarlama Konseptleri
 • Karar Alma Stratejileri
 • Pazarlama Vakaları İncelemesi

Öğrenci Kazanımları:

Bu ders, öğrencilere stratejik pazarlama problemlerini çözmekte kullanılan analiz yöntemlerini tanıtır.

21. Yüzyılda Lider Olmak
Girişimciliğin Temel Prensipleri ve Fırsat Tanımlama

Ders İçeriği:

 • Yeni Bir Girişim İçin Gerekli Beceriler
 • İş Modelleri ve Gelişimleri
 • Fırsatları Farketmek
 • Bir Girişimci Nasıl Düşünür? Ne Gibi Problemlerle Karşılaşır?

Öğrenci Kazanımı:

Bu ders, öğrencileri içinde çalıştıkları değişik çalışma ortamlarıyla aşina edeceği gibi, kariyerlerinde girişimciliğin nasıl bir rol oynamasını isteyip istemedikleri hakkında kendilerini sorgulamalarını sağlayacaktır.

Operasyon Yönetimi ve Lojistik

Ders İçeriği:

 • Operasyon Yönetimi ve Sorunlar
 • Operasyon Yönetiminin Önemi
 • Diğer İşletme Fonksiyonlarıyla Bileşimi

Öğrenci Kazanımı:

Bu ders, öğrencilere operasyon yönetimi, mal ve hizmet ürünleri ile ilgili planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini öğretir.

Finans Piyasaları Analizi

Ders İçeriği:

 • Finansal Kurum ve Marketlerin Fonksiyonları
 • Piyasa Çeşitlenmeleri ve Sonuçları
 • Finansal Pazarın İşlevleri

Öğrenci Kazanımı:

Bu ders öğrencilere şirket tiplerini ve finansal pazarları nasıl analiz etmeleri gerektiğini öğretir.

Bilişim Sistemleri ve “Büyük Veri”nin Dilini Anlamak

Ders İçeriği: 

 • Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Sistemlerinin Temel Bileşenleri ve Teknolojileri
 • Rekabetçi Stratejiler

Öğrenci Kazanımı:

Bu ders, öğrenciler bilişim sistemlerinin iş dünyasındaki önemini açıklarken bu sistemleri nasıl etkili kullanabileceklerini öğretir.

Öğrenci Görüşü