hukuk ders paketi

Hukuk Paketi

Öğrenciler sadece teorik ders almakla kalmayıp, hukuk alanındaki teorik altyapı ve felsefi temelleri yanında özellikle muhakeme yeteneklerini güçlendirecek, interaktif eğitimle kendi yetenek ve bilgilerini geliştirecek, sorgulayan, bilimsel kuşkucu, mantık ve muhakeme yöntem ve ilkelerine hakim olmaya yönelik derslere katılacaklardır.

Derslerin yanı sıra, hukukun uygulama-pratik yönünü, katılacakları kurgusal dava mahkemeleri ve hukuk atölyeleriyle uluslararası bir seviyede gözlemleme ortamı yaratılmaktadır.

Akademik Dersler

 • Yapay Zeka ve Robot Hukuku
 • Nişanlanma, Evlenme ve Boşanma
 • Hukuk Okuryazarlığı
 • Ceza Hukuku Alanında Kurgusal Dava
 • Hukuk Klinikleri
 • Roma Borçlar Hukukunun Günümüz Hukukuna Etkileri
 • Sinema ve İnsan Hakları
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Korunması
 • Organ Nakillerine İlişkin Sorunlar
 • Ulusal ve Uluslararası Spor Yargısı

sosyal dersler

 • Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet
 • Edebiyat ve Toplum
 • Osmanlıcayı Nasıl Bilirdiniz?
 • Mitoloji ve Edebiyat

KİŞİSEL GELİŞİM DERSLERİ VE ATÖLYELER

 • İletişim
 • Stres Yönetimi
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Zaman Yönetimi
 • Sinema Gösterimi
 • İş Gezisi

SEÇMELİ DERSLER VE SPOR AKTİVİTELERİ

 • Cookie Yapım Atölyesi
 • Drama
 • Fotoğrafçılık
 • Binicilik
 • Yüzme
 • Orientring
 • Tenis
 • Basketbol

YABANCI DİL DERSLERİ

 • İspanyolca
 • Rusça
 • İtalyanca
 • Almanca
 • Fransızca
 •  İngilizce

Akademik Ders Detayları:

Hukuk Atölyeleri (Tıp Hukuku, Bilişim Hukuku, Uluslararası Hukuk)

Ders İçerikleri:

 • Bilişim Suçu
 • Bilişim Hukuku kavramları
Spor Hukuku

Ders İçeriği:

 • Spor ve Hukuk ilişkisi
 • Spor Yönetimi
 • Sportif Faaliyetlerin Düzenlemesi

Öğrenci Kazanımları:

 • Spor faaliyetleri sırasında ve/veya sebebiyle oluşan problemlerde hukuki çözümler üretebilir.
 • Spor yönetimi ve hukuki süreç arasındaki ilişkiyi tanımlar.
İnsan Hakları Hukuku

Ders İçeriği:

 • İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
 • İnsan Hakları Kavramı ve Önemi
 • İnsan Hakları İhlallerine Karşı Koruma

Öğrenci Kazanımları:

 • İnsan haklarına ilişkin metinleri tespit eder ve yorumlar.
 • İnsan hakları ihlallerini değerlendirir.
 • İnsan hakları ihlallerinde koruma tedbirlerini ayırt eder.
Kurgusal Mahkeme Gösterleri

Öğrenci Görüşü